Prejsť na obsah
Výskum

Vedecká integrita je prvotnou a nevyhnutnou podmienkou kvalitnej vedeckej práce. Opakom vedeckej integrity je vedecká nepoctivosť a nečestnosť (research misconduct), tj. vedomé porušovanie základných princípov vedeckej integrity, ktorému treba nekompromisne predchádzať.

A najlepšou cestou je prevencia, teda „nedopustiť“, aby k takýmto praktikám dochádzalo.

Je jasné, že sa to nedarí na 100 % (keď niekto chce podvádzať, tak bude..). Ale vo väčšine prípadov sa tieto „prešľapy“ dejú kvôli nedostatku informácií, vedomostí, vzdelávania a tréningu v oblasti kultúry akademickej a výskumnej integrity ako bližší pohľad na problematické etické a morálne dilemy pri publikačnej praxi.

Ponúkame možnosť získať a prehĺbiť si vedomosti a zručnosti v oblasti:

  • Výskumná a akademická integrita
  • Publikačná etika

KEDY:

 - 23. 3. 2021, 13:30 – 14:30
 - 6. 4. 2021, 13:30 – 14:30

Link na webinár bude záujemcom zaslaný deň pred podujatím na základe registrácie.

Registrácia - 23. 3. 2021 - ukončená
Registrácia - 6. 4. 2021 - ukončená