Prejsť na obsah
Výskum

Ak ste ešte nepočuli o EIT a príležitostiach, ktoré prináša, toto je ponuka práve pre Vás.

Európsky inštitút inovácií a technológií, známy pod skratkou EIT, predstavuje jednu z najväčších európskych inovačných komunít. EIT je súčasťou programu Horizont 2020, v súčasnosti už Horizont Europe. Hlavnou úlohou EIT je prepájať jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania a výskumu s priemyselnou sférou. Aktuálne EIT rozvíja svoje aktivity v 8 oblastiach, a to: Climate, Digital, Food, Raw Materials, InnoEnergy, Health, Manufacturing a Urban Mobility. Ďalšie sú plánované. STU je aktívne zapojená do projektov v troch KIC EIT: EIT Raw Materials, EIT Manufacturing a EIT Digital. 

Počas webinára Vám radi bližšie povieme o možnostiach, ktoré ponúka KIC EIT Manufacturing. Priblížime fungovanie EIT Manufacturing RIS Hub-u, ktorý na univerzite máme, a tiež najnovšie projektové výzvy, ako aj možnosti pre Váš osobný rast. Jednou z aktuálnych príležitostí je práve Doctoral School, ktorá ponúka doktorandom okrem možnosti zvýšenia kvalifikácie cez rôzne learning-by-doing aktivity, mobility a stáže, tiež možnosť pracovať v medzinárodnom kolektíve, a tým zvýšiť svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce. Viac informácií nájdete aj na stránke: EIT M Doctoral School_STUBA

Ponúkame príležitosť pre doktorandov zvýšiť si svoju kvalifikáciu a nadobudnúť skúsenosti v oblasti Innovation & Entrepreneurship, pričom môžu získať aj certifikát EIT label.

Termín: 2.3.2021 o 13:15.

Program:

  • Spolupráca s EIT a jednotlivými KIC
  • EIT Manufacturing RIS Hub a participácia na projektoch
  • Aktuálna výzva: EIT Manufacturing Doctoral School

Prednášajúce: Mgr. Miloslava Molnárová, PhD. 
                      Ing. Ivana Mrázová, PhD.

Cieľová skupina:  doktorandi a mladí vedeckí pracovníci

Výzva je určená len pre vybrané študijné odbory v oblasti priemyselnej výroby: všetky študijné odbory v rámci FEI, FIIT, SjF, MTF, a 2 odbory na FCHPT (Riadenie procesov a Chemické inžinierstvo).

Link na webinár bude záujemcom zaslaný deň pred podujatím na základe registrácie.