Prejsť na obsah
Výskum

Cieľová skupina: doktorandi

Dátum: 26. apríl 2021 (pondelok)

Čas: 14:00h

Obsah webinára:

- Programy SAIA
- Národný štipendijný program SR
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť  (životopis, motivácia, odborný program, odporúčania, pozývací list, zoznam publikačnej činnosti)

Link: https://bit.ly/3syE0h8

Viac informácií o ďalších podujatiach: www.saia.sk.