Prejsť na obsah
Výskum

Pozývame všetkých záujemcov na informačný deň s názvom

Ako napísať interný grant
Otázky a odpovede k výzve na predkladanie žiadostí v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov

Informačný deň sa uskutoční v pondelok 20. 1. 2020 o 14.00 v Aule STU na Mýtnej.

Po krátkom predstavení výzvy a príkladov „dobrých“ a „zlých“ projektov bude možné klásť otázky k predmetnej výzve. Výzva je zverejnená na adrese https://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie.html?page_id=191 (interná stránka univerzity dostupná z univerzitných IP adries alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu). Termín na podávanie je projektov je 31. 1. 2020.

Prosím, registrujte sa na adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd6o3ap7fMASLg-2hwDe6ftyKEXXoUs1Qpmkh2IEEMEB8O_g/viewform?vc=0&c=0&w=1.