Prejsť na obsah
Výskum

Na základe Dlhodobého zámeru rozvoja STU a Koncepcie rozvoja vedy a techniky na STU bola zriadená sieť analytických, diagnostických a technologických laboratórií STU s cieľom zviditeľniť špičkové laboratóriá STU poskytujúce expertízu, odvíjajúcu sa od hlavnej výskumnej činnosti pracoviska. Laboratóriá disponujú unikátnym prístrojovým vybavením a výnimočnou expertízou a sú schopné poskytovať odborné "služby" aj externým záujemcom na komerčnej báze.