Prejsť na obsah
Študenti

Poradenské centrum STU ponúka poradenstvo a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami (ŠP). Služby Poradenského centra STU môžu využívať aj všetci uchádzači o štúdium na STU, ako aj vysokoškolskí pedagógovia a ostatní zamestnanci STU v súvislosti so špecifickými potrebami študentov a uchádzačov.

Poslaním Poradenského centra STU je vytváranie prístupného akademického prostredia a spoluvytváranie adekvátnych podmienok pre podporu vzdelávania každého študenta STU, založeného na ľudskosti a zodpovednosti.

Poskytujeme služby a pomáhame riešiť tieto oblasti:

 • poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami,
 • problémy v komunikácii v súvislosti so štúdiom,
 • problémy študijného charakteru,
 • pomoc pri identifikácii kariérneho ukotvenia,
 • emocionálne problémy,
 • osobné problémy,
 • zvládanie psychickej záťaže a stresu (efektívne zvládanie študijných povinností),
 • problémy s návykovými látkami,
 • iné, o ktoré je medzi študentmi záujem (napr. rozvoj osobnostného rastu, time manažment).

Pre študentov so ŠP poskytujeme aj nasledovné služby:

 • zabezpečovanie a koordinovanie študijnej, technickej a materiálnej podpory, vrátane študijných materiálov v prístupnej alternatívnej forme, asistenčných pomôcok a technológií,
 • kopírovanie a skenovanie študijných materiálov,
 • tlač reliéfnych obrázkov, schém a grafov v čierno-bielom prevedení (Zyfuse).

 Organizačný poriadok Poradenského centra STU

Kontakt:  

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.

Poradenské centrum STU - koordinátor

Fakulta architektúry, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

miestnosť č. 443 (4. poschodie)

tel.: +421/2/57276 436, e-mail: ceresnova@fa.stuba.sk

mobil: +421 908 948 626

Mgr. Slávka Fülöpová

Poradenské centrum STU – odborný poradca

Fakulta architektúry, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

miestnosť č. 444 (4. poschodie)

tel.: +421/2/57276 437, e-mail: fulopova@fa.stuba.sk

mobil: +421 915 627 068