Prejsť na obsah
Študenti

Bezbariérové ubytovanie pre študentov s telesným postihnutím dolných končatín je zabezpečené v Študentskom domove Jura Hronca na Bernolákovej ulici.

Pred hlavným vstupom do budovy ŠD je vonkajšie schodisko, ktoré je doplnené schodiskovou plošinou.

Bezbariérové izby sú umiestnené na zvýšenom prízemí v ľavom krídle budovy. K dispozícii sú 4 bezbariérové izby, pričom každé dve izby majú spoločnú bezbariérovú kúpeľňu a bezbariérový kuchynský kút.

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami:

 Študentom STU so špecifikými potrebami - študenti s telesným postihnutím dolných končatín - podľa článku 1 bod 3) písmeno c)  smernice rektora č. 3/2017-SR, ktorí súhlasia s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, sa prednostne poskytuje ubytovanie v bezbariérových priestoroch ŠD za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu takéhoto študenta je od miesta štúdia vzdialené viac ako 20 km.

Smernica rektora  č. 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach STU

Formulár žiadosti o pridelenie ubytovania študenta so špecifickými potrebami

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM UBYTOVANIA