Prejsť na obsah
Študenti

Fakulta architektúry STU

Virtuálny sprievodca - výstup O4 projektu UNIALL

Budova Fakulty architektúry je národnou kultúrnou pamiatkou, a preto sú všetky úpravy na zabezpečenie bezbariérovej prístupnosti budovy riešené v súlade s požiadavkami  Krajského pamiatkového úradu.

Parkovisko sa nachádza pri vstupe z námestia. Pred hlavným vstupom do budovy, ako aj pred vstupom z námestia, sa nachádza schodisko. Na bezbariérový vstup slúži výťah, ktorý je umiestnený zboku, na ľavej strane schodiska pri hlavnom vstupe.

Výťah pri hlavnom vstupe:

 • Ak sa chcete dostať na vrátnicu a do vstupnej haly, stlačte tlačidlo 0.
 • Ak sa chcete dostať na študijné oddelenie, dekanát, knižnicu alebo do auly a učební, stlačte tlačidlo – 1, dostanete sa do priestoru s bezbariérovými rampami, ktoré vedú k výťahom v ľavom alebo v pravom krídle budovy.

Výťah v ľavom krídle budovy:

Nový bezbariérový výťah v ľavom krídle budovy je priestranný a vybavený zvukovou signalizáciou podlaží a reliéfnym popisom tlačidiel. Týmto výťahom je možné sa dostať:

 • do auly v ľavom krídle budovy na zvýšenom prízemí (AULA)
 • novým učebniam (vybavených indukčnou slučkou) na zvýšenom prízemí (0)
 • na študijné oddelenie v ľavom krídle budovy na zvýšenom prízemí (0)
 • na dekanát v ľavom krídle budovy na 1. poschodí (1)
 • učebniam a kabinetom na 2.,3.,4. poschodí

Bezbariérová toaleta je v blízkosti študijného oddelenia na  zvýšenom prízemí (0) v ľavom krídle budovy.

Výťahy v pravom krídle budovy:

Dva výťahy v pravom krídle budovy zatiaľ neboli bezbariérovo upravené, preto ich veľkosť nevyhovuje osobám na väčšom alebo elektrickom vozíku. Dvere výťahu sa otvárajú manuálne.

Týmito výťahmi je možné sa dostať:

 • do knižnice a kníhkupectva v pravom krídle budovy na zvýšenom prízemí (0)
 • učebniam a kabinetom Ústavu dizajnu na 1. poschodí (1)
 • učebniam a kabinetom na 2.,3.,4. poschodí

bezbariérový vstup (výťah zboku) na FA STU
Bezbariérový vstup do budovy FA STU cez výťah zboku

Výťah ústi do zádveria
Výťah ústi do zádveria

Učebňa so zabudovanou indukčnou slučkou
Učebňa so zabudovanou indukčnou slučkou

Prepojovacie rampy k výťahom
Prepojovacie rampy k výťahom

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta FEI v Mlynskej doline spĺňa základné požiadavky bezbariérovej prístupnosti. Vyhradené bezbariérové parkovacie miesta sú situované v blízkosti hlavného vstupu do budovy.

Hlavný vstup je v úrovni komunikácie pre chodcov.

Výťahy v budove neboli bezbariérovo upravované, ale svojou veľkosťou vyhovujú aj pre osoby na vozíku.

V bloku C sú situované bezbariérové toalety.

Všetky vyučovacie priestory, knižnica a jedáleň sú bezbariérovo prístupné.

 

Bezbarierový vstup na FEI STU
Bezbariérový vstup do budovy FEI STU

Schodisková plošina do laboratória
Schodisková plošina do laboratória

Schodisková plošina do telocvične
Schodisková plošina do telocvične

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Fakulta FCHPT má dve budovy „starú“ a „novú“. Parkovanie je situované v nádvorí.

Stará budova FCHPT je prístupná z Kollárovho námestia. Vstup do budovy je v úrovni komunikácie pre chodcov. Na vstup do tejto budovy je potrebné použiť čipový kľúč, ktorý má k dispozícii každý študent aj zamestnanec FCHPT.

Jednotlivé podlažia budovy sú prepojené výťahom, ktorý nebol bezbariérovo upravený, ale má dostatočnú veľkosť pre osoby na vozíku. Všetky vyučovacie priestory sú bezbariérovo prístupné.

V tejto budove zatiaľ nie je bezbariérová toaleta, v súčasnosti sa pripravuje celková rekonštrukcia toaliet v tejto budove.

Nová budova FCHPT je prístupná z Radlinského ulice. Prístup do budovy je pomocou schodiska a bezbariérovej rampy. Pred hlavným vstupom do budovy  sa nachádza nájazdová rampa s miernym sklonom.

Na prepojenie podlaží slúžia výťahy, ktoré neboli bezbariérovo upravované, ale majú dostatočnú veľkosť pre osoby na vozíku. Všetky vyučovacie priestory, knižnica a jedáleň sú bezbariérovo prístupné.

V tejto budove sú dve bezbariérové toalety.

 • Bezbariérová toaleta v bloku B na 3.podlaží, v blízkosti knižnice.
 • Bezbariérová toaleta v bloku D na 1.podlaží.

 

Rampa pred vstupom FCHPT
Rampa pred vstupom do budovy FCHPT

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Fakulta FIIT v Mlynskej doline je novostavba, ktorá spĺňa základné požiadavky bezbariérovej prístupnosti. Vyhradené bezbariérové parkovacie miesta sú situované v blízkosti hlavného vstupu do budovy. Hlavný vstup je bezbariérovo riešený v úrovni komunikácie pre chodcov.

Všetky vyučovacie priestory, knižnica a bufet sú pre študentov bezbariérovo prístupné. Centrálna učebňa PC je sprístupnená pomocou schodiskovej plošiny.

Bezbariérová toaleta sa nachádza na -1. poschodí, v blízkosti výťahu.

Bezbarierový vstup na FIIT STU
Bezbariérový vstup do budovy FIIT STU

Schodisková plošina do centrálnej PC učebne
Schodisková plošina do centrálnej PC učebne

Stavebná fakulta STU

Fakulta SvF pozostáva z dvoch budov – z hlavnej budovy na ul. Imricha Karvaša (blok A) a z výškovej budovy na Radlinského ulici (blok B). Obidve budovy sú prepojené pomocou schodísk, ktoré sú na dvoch podlažiach doplnené schodiskovými plošinami.

Hlavný vstup do budovy (blok  A) je bezbariérovo prístupný pomocou rampy situovanej pri schodisku. V blízkosti rampy sa nachádzajú vyhradené bezbariérové parkovacie miesta. Hlavný vstup a vstupná hala sú označené signálnym pásom a vodiacou líniou pre osoby so zrakovým postihnutím.

Vstup do výškovej budovy (blok B) je riešený nájazdovou rampou s miernym sklonom.

Výťahy v budovách neboli bezbariérovo upravované, ale svojou veľkosťou vyhovujú pre osoby na vozíku. Vo vstupnej hale pri nádvorí je situovaný nový výťah, ktorý sprístupňuje aj jedáleň.

Všetky vyučovacie priestory SvF sú bezbariérovo prístupné.

Bezbariérové toalety sú situované v hlavnej budove na 1. a 2. poschodí.

Strojnícka fakulta STU

Fakulta SjF je situovaná na Námestí slobody. Do budovy sa vstupuje cez hlavný vstup, alebo cez vedľajšie vstupy z nádvoria, kde je umiestnené parkovisko.

Hlavný vstup je bezbariérovo prístupný v úrovni komunikácie pre chodcov. Vstupy z nádvoria sú bezbariérovo prístupné pomocou rámp.

Zo vstupnej haly sa možno dostať do ľavého a pravého krídla budovy pomocou schodiskovej plošiny.  Výťahy sa nachádzajú v ľavom aj v pravom krídle budovy a neboli bezbariérovo upravované, ale svojou veľkosťou vyhovujú pre osoby na vozíku.

Bezbariérová toaleta je situovaná na 1. poschodí.

Všetky učebne sú bezbariérovo prístupné.

Schodisková plošina do ľavého krídla
Schodisková plošina do ľavého krídla budovy

Rektorát STU

Bezbariérové úpravy budovy Rektorátu STU sú riešené v súlade s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu.

Pred hlavným vstupom do budovy je schodisko. Na pravej strane schodiska je vedľajší hospodársky vstup, ku ktorému vedie strmá rampa.

Bezbariérovo prístupný je vstup z nádvoria, kde je situovaná zvislá zdvíhacia plošina (exteriérový výťah) v blízkosti vyhradeného bezbariérového parkovacieho miesta.

Pomocou exteriérového výťahu je sprístupnená úroveň zvýšeného prízemia, na ktorom sa nachádzajú dva interiérové výťahy sprístupňujúce ostatné podlažia.

Bezbariérová toaleta je umiestnená v pravom krídle budovy na 1. poschodí.

Všetky oddelenia Rektorátu, jedáleň a učebne sú bezbariérovo prístupné.

Zdvíhacia plošina pri vstupe z dvora Rektorátu STU
Zdvíhacia plošina pri vstupe z dvora Rektorátu STU

Materiálovotechnologická  fakulta STU

Bezbariérový vstup do hlavnej budovy MTF STU
Bezbariérový vstup do hlavnej budovy MTF STU

Bezbariérové toalety na MTF STU
Bezbariérové toalety na MTF STU

Výťah v hlavnej budove MTF STU
Výťah v hlavnej budove MTF STU

Plošina vo vstupnej hale
Rampa vo vstupnej hale v hlavnej budove MTF STU

Výťah prepájajúci vstupnú halu s aulou
Výťah prepájajúci vstupnú halu s aulou

Prepojovacia chodba do prístavby T 022
Prepojovacia chodba do prístavby T 022

Bezbariérové výťahy v prístavbe T 022
Bezbariérové výťahy v prístavbe T 022

Rampa do hlavnej budovy MTF STU
Rampa do hlavnej budovy MTF STU

Rampa do budovy Materiálový výskum
Rampa do budovy Materiálový výskum

Rampa do budovy internátu
Rampa do budovy študentského domova