Prejsť na obsah
Študenti

určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zimný semester 

21. 09. 2020 - 13. 02. 2021

  úvod do štúdia1

02. 09. 2020 – 19. 09. 2020

  slávnostné otvorenie akad. roka

21. 09. 2020

  výučba

21. 09. 2020 - 19. 12. 2020

  rektorské voľno

16. 11. 2020

  zimné prázdniny

21. 12. 2020 - 02. 01. 2021

  skúškové obdobie

04. 01. 2021 - 13. 02. 2021

Letný semester

15. 02. 2021 - 31. 08. 2021

  výučba

15. 02. 2021 - 15. 05. 2021

  skúškové obdobie

17. 05. 2021 - 03. 07. 2021

  letné prázdniny

06. 07. 2021 - 31. 08. 2021

1 Úvod do štúdia je určený pre študentov zapísaných do prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov, pričom konkrétne termíny konania určí dekan príslušnej účasti STU, resp. riaditeľ Ústavu manažmentu STU.

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá najmenej 12 týždňov.
Skúškové obdobie v každom semestri trvá najmenej 4 týždne.
Počet dní prázdnin 48 (pracovných dní).
Slávnostné otvorenie akad. roka 2021/2022: 20. septembra 2021.
Prehľadný harmonogram akademického roka 2020/2021 nájdete tu.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

01.09.2020 Deň Ústavy Slovenskej republiky 01.01.2021 Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2020 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 06.01.2021 Zjavenie Pána (Traja králi)
01.11.2020 Sviatok všetkých svätých 02.04.2021 Veľký piatok
17.11.2020 Deň boja za slobodu a demokraciu 05.04.2021 Veľkonočný pondelok
24.12.2020 Štedrý deň 01.05.2021 Sviatok práce
25.12.2020 Prvý sviatok vianočný 08.05.2021 Deň víťazstva nad fašizmom
26.12.2020 Druhý sviatok vianočný 05.07.2021 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.08.2021 Výročie SNP