Prejsť na obsah
Študenti

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a platými opatreniami Vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal rektor STU 

  • Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom semestri akademického roka 2020/2021 na STU (účinné zo dňa 14. 05. 2021)

  • Príkaz rektora č. 1/2021-PR Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR v znení dodatkov č. 1 až 5 (účinný od 20. 05. 2021)

  • Príkaz rektora č. 2/2021-PR Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na STU na letný semester akad. roka 2020/2021 v znení dodatkov č. 1 až 4 (účinný od 14. 05. 2021)

Harmonogram akademického roka 2020/2021 určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zimný semester 

21. 09. 2020 - 13. 02. 2021

  úvod do štúdia1

02. 09. 2020 – 19. 09. 2020

  slávnostné otvorenie akad. roka

21. 09. 2020

  výučba

21. 09. 2020 - 19. 12. 2020

  rektorské voľno - ZRUŠENÉ2

16. 11. 2020

  zimné prázdniny

21. 12. 2020 - 02. 01. 2021

  skúškové obdobie

04. 01. 2021 - 13. 02. 2021

Letný semester

15. 02. 2021 - 31. 08. 2021

  výučba

15. 02. 2021 - 15. 05. 2021

  skúškové obdobie

17. 05. 2021 - 03. 07. 2021

  letné prázdniny

06. 07. 2021 - 31. 08. 2021

1 Úvod do štúdia je určený pre študentov zapísaných do prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov, pričom konkrétne termíny konania určí dekan príslušnej účasti STU, resp. riaditeľ Ústavu manažmentu STU.

2 V súvislosti s prerušením prezenčnej metódy vzdelávania na STU z dôvodu predchádzania výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 rektor STU rozhodol o zrušení rektorského voľna dňa  16.11.2020. V uvedený deň bude zabezpečený pedagogický proces dištančnou metódou. Rozhodnutie rektora o zrušení rektorského voľna.

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá najmenej 12 týždňov.
Skúškové obdobie v každom semestri trvá najmenej 4 týždne.
Počet dní prázdnin 48 (pracovných dní).
Slávnostné otvorenie akad. roka 2021/2022: 20. septembra 2021.
Prehľadný harmonogram akademického roka 2020/2021.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

01.09.2020 Deň Ústavy Slovenskej republiky 01.01.2021 Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2020 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 06.01.2021 Zjavenie Pána (Traja králi)
01.11.2020 Sviatok všetkých svätých 02.04.2021 Veľký piatok
17.11.2020 Deň boja za slobodu a demokraciu 05.04.2021 Veľkonočný pondelok
24.12.2020 Štedrý deň 01.05.2021 Sviatok práce
25.12.2020 Prvý sviatok vianočný 08.05.2021 Deň víťazstva nad fašizmom
26.12.2020 Druhý sviatok vianočný 05.07.2021 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.08.2021 Výročie SNP