Prejsť na obsah
Študenti

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Harmonogram akademického roka 2021/2022

  • Promócie absolventov tretieho stupňa štúdia    

>>> ONLINE PROMÓCIA 2020 <<<

   
Priebeh akademických obradov a akademických slávností konaných na STU upravujú nasledovné intrené predpisy: