Prejsť na obsah
Študenti

Harmonogram akademického roka 2021/2022

  • Promócie absolventov tretieho stupňa štúdia 

    Podľa článku 4 bod 7 príkazu rektora č. 9/2021-PR Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na STU na zimný semester akad. roka 2021/2022 rektor STU ruší prezenčné organizovanie akademických obradov, spoločenských či iných aktivít s hromadnou účasťou, ktoré nie sú nevyhnutné pre činnosť STU, a to najmä v uzavretých priestoroch STU, kde je zvýšené riziko prenosu ochorenia COVID-19. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na stupeň rizika „Monitoring“.

       

>>> ONLINE PROMÓCIA TRETIEHO STUPŇA ŠTÚDIA 2020 <<<

   
Priebeh akademických obradov a akademických slávností konaných na STU upravujú nasledovné interné predpisy: