Prejsť na obsah
Študenti

S cieľom zmiernenia nepriaznivých dôsledkov týkajúcich sa obmedzenej činnosti STU a prezenčnej metódy štúdia na STU spôsobených  mimoriadnou situáciou, ktorú zapríčinila globálna pandémia ochorenia Covid – 19, rektor STU upravil zverejnený harmonogram akademického roka 2019/2020 na STU: 

Metodické usmernenie k organizácii štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2019/2020

Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom semestri akad. roka 2019/2020 na STU zo dňa 26. 05. 2020
Príloha č. 1: Postup odovzdávania záverečných (bakalárskych, diplomových, dizertačných) prác na STU v akad. roku 2019/2020 pre študentov
Príloha č. 2: Postup v procese odovzdávania záverečných (bakalárskych, diplomových, dizertačných) prác na STU v akad. roku 2019/2020 pre vedúcich, školiteľov, oponentov a schvaľovateľov

Priebeh akademických obradov a akademických slávností konaných na STU upravujú nasledovné intrené predpisy: