Prejsť na obsah
Študenti

Rektor STU udeľuje každoročne ocenenie študentom STU pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. november) za nasledovné mimoriadne výsledky dosiahnuté v ostatnom akademickom roku:

 1. mimoriadne študijné výsledky,
 2. mimoriadne študijné výsledky dosiahnuté v rámci akademickej mobility na inej vysokej škole,
 3. mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,
 4. mimoriadny športový výkon,
 5. mimoriadny umelecký výkon,
 6. mimoriadnu činnosť konanú v prospech STU,
 7. mimoriadny humánny čin.

Na návrh dekana fakulty alebo riaditeľa Ústavu manažmentu STU rektor udeľuje ocenenie študentom v nasledovných kategóriách:

 • najlepší študent prvého stupňa štúdia z každej fakulty STU,
 • najlepší študent druhého stupňa štúdia z každej fakulty STU,
 • najlepší študent tretieho stupňa štúdia z každej fakulty STU,
 • najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU,
 • mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,
 • významný reprezentant STU v športe,
 • významný reprezentant STU v umení,
 • mimoriadna činnosť konaná v prospech STU,
 • humánny čin roka.

Na udelenie ocenenia v kategórii mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja, významný reprezentant STU v športe a významný reprezentant STU v umení môžu byť navrhnuté aj úspešné kolektívy študentov STU.

Ocenenia sú odovzdávané na stretnutí zástupcov Vedenia STU s ocenenými študentmi. Okrem diplomu a vecného darčeka, ktoré študentom na stretnutí osobne odovzá rektor môže byť oceneným študentom poskytnuté mimoriadne štipendium v súlade so Štipendijným poriadkom STU.

Pravidlá a postup udeľovania ocenenia Študent roka sú určené v  "Smernici rektora č. 10/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na STU" .