Prejsť na obsah
Študenti

Rektor STU udeľuje každoročne ocenenie študentom STU pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. november) za nasledovné mimoriadne výsledky dosiahnuté v ostatnom akademickom roku:

 1. mimoriadne študijné výsledky,
 2. mimoriadne študijné výsledky dosiahnuté v rámci akademickej mobility na inej vysokej škole,
 3. mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,
 4. mimoriadny športový výkon,
 5. mimoriadny umelecký výkon,
 6. mimoriadnu činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU,
 7. mimoriadny humánny čin.

Na návrh dekana fakulty alebo riaditeľa Ústavu manažmentu STU rektor udeľuje ocenenie študentom v nasledovných kategóriách:

 • najlepší študent prvého stupňa štúdia z každej fakulty STU,
 • najlepší študent druhého stupňa štúdia z každej fakulty STU,
 • najlepší študent tretieho stupňa štúdia z každej fakulty STU,
 • najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU,
 • mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,
 • významný reprezentant STU v športe,
 • významný reprezentant STU v umení,
 • mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU,
 • humánny čin roka.

Na udelenie ocenenia v kategórii mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja, významný reprezentant STU v športe a významný reprezentant STU v umení môžu byť navrhnuté aj úspešné kolektívy študentov STU.

Ocenenia sú odovzdávané na stretnutí zástupcov Vedenia STU s ocenenými študentmi. K oceneniu môže rektor priznať aj motivačné štipendium za mimoriadne výsledky alebo mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov STU v súlade so Štipendijným poriadkom STU.

NÁVRH na priznanie štipendia na stiahnutie

Pravidlá a postup udeľovania ocenenia Študent roka sú upravené v  Smernici rektora č. 10/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na STU.