Prejsť na obsah
Študenti

E-learningové portály

NA STU existuje viacero systémov podpory elektronického vzdelávania. Jednak jednotlivé fakulty (ústavy) spravujú vlastné riešenia vyplývajúce s konkrétnych požiadaviek a tiež existuje centrálny systém so základnými vlastnosťami v rámci akademického informačného systému AIS.

FAD
AIS STU
FEI
Moodle na https://elearn.elf.stuba.sk/moodle - oficiálny server fakulty
Moodle na http://uef.fei.stuba.sk/moodle/ - Katedra mikroelektroniky
FCHPT
Moodle na https://moodle.uiam.sk - oficiálny server fakulty
FIIT
Moodle na http://moodle.fiit.stuba.sk/moodle/ - oficiálny server fakulty
MTF
AIS STU
SjF
AIS STU
SvF
Moodle na https://moodle.math.sk/moodle/ - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Oficiálne servery na FEI a FCHPT zároveň hosťujú aj niektoré predmety z iných fakúlt.