Prejsť na obsah
Študenti

E-learningové portály

NA STU existuje viacero systémov podpory elektronického vzdelávania. Jednak jednotlivé fakulty (katedry) spravujú vlastné riešenia vyplývajúce s konkrétnych požiadaviek a tiež existuje centrálny systém so základnými vlastnosťami v rámci akademického informačného systému AIS.
AF
AIS STU a Moodle (v príprave)
FEI
Moodle na http://elearn.elf.stuba.sk/moodle - oficiálny server fakulty
Moodle na http://ec.elf.stuba.sk/moodle/ - Katedra mikroelektroniky
FCHPT
Moodle na http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle - oficiálny server fakulty
FIIT
Moodle na http://moodle.fiit.stuba.sk/moodle/ - oficiálny server fakulty
MTF
AIS STU
SjF
AIS STU
SvF
Moodle na http://www.math.sk/moodle - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Oficiálne servery na FEI a FCHPT zároveň hosťujú aj niektoré predmety z iných fakúlt.

Komisia špecialistov

  • Prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD., FEI, predseda, mikulas.huba[at]stuba.sk
  • Prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar, FCHPT, podpredseda, miroslav.fikar[at]stuba.sk
  • Prof. Ing. arch. Bohuš Kováč, PhD., FA, predseda komisie prodekanov pre EL, so[at]fa.stuba.sk, zastupuje Ing. arch. Viera Joklová, joklova[at]fa.stuba.sk
  • Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., FIIT, bielik[at]fiit.stuba.sk, zastupuje Mgr. Daniela Chudá, PhD., daniela.chuda[at]stuba.sk
  • Doc. RNDr. Katarína Trokanová, PhD., SvF, trokan[at]math.sk
  • Mgr. Monika Kováčová, PhD., SjF, monika.kovacova[at]stuba.sk
  • Mgr. Vladimír Liška, MTF, vladimir.liska[at].stuba.sk
  • Ing. Peter Herman, CVT, peter.herman[at]stuba.sk
  • Ing. Miroslav Babinský, ICV, miroslav.babinsky[at]stuba.sk

V prípade, že máte záujem o aktivity v tejto oblasti a hľadáte podporu z fakulty, obráťte sa priamo na svojich zástupcov.

Ak máte záujem o otvorenie nového predmetu (kurzu) v systéme riadenia výučby Moodle, kontaktujte prof. Fikara alebo prof. Hubu.

Odkazy