Prejsť na obsah
Univerzita

16. septembra sa uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej tri najsilnejšie vedecké inštitúcie vyjadrili podporu klimatickému štrajku. Rektor STU Miroslav Fikar na nej povedal: 

Doba kamenná neskončila kvôli tomu, že by sa minuli kamene, ale preto, že ľudia vymysleli výrobu bronzu. Myslím si, že nejako podobne to bude aj s nami a našou dobou fosílnych palív. Neskončí preto, že sa nám minú zásoby ropy, ale raz skončí preto, že veda a vedci objavia nové, čistejšie zdroje energie a nové, ekologickejšie technológie. 

Asi všetci sme zaregistrovali, ako sa mladá švédska aktivistka Greta Thunberg nedávno plavila cez Atlantik - všimol som si, že na jej lodi bolo heslo "Spojme sa s vedcami". Vedci boli prví, ktorí už pred viac než 100 rokmi upozorňovali na ekologické hrozby, a práve veda je a bude tým miestom, odkiaľ prídu dôležité riešenia klimatickej krízy.

Musíme si veriť 

Globálny klimatický štrajk môžeme vnímať ako varovanie, ako bitie na poplach, no zároveň aj ako prejav nádeje a viery, že ešte dokážeme niečo zmeniť. 

Podľa Stevena Pinkera, profesora psychológie na Harvarde, mnohé psychologické výskumy dokázali, že "skôr prijmeme fakt globálneho otepľovania a klimatickej krízy, ak akceptujeme, že tento problém dokážeme riešiť prostredníctvom inovácií a vedeckého poznania. A naopak, ak iba reagujeme na  katastrofické scenáre, máme väčšiu tendenciu tento fakt popierať."

Tu nejde o to, zakrývať si pred problémom oči. Ide o to, čo zdôrazníme. Na čo sa v snahe o lepší svet zameriame. A v tomto úsilí je dôležité biť na poplach a hovoriť o hodnotách. A podobne podstatné bude, či tieto hodnoty dokážeme naplniť aj konkrétnou prácou, konkrétnymi výsledkami. Každý z nás môže niečo urobiť: znižovať objem plastového odpadu, triediť odpad, sadiť stromy, kompostovať, robiť osvetu, zlepšovať vzdelávanie detí. Každý môže pomôcť kúsok, podľa svojich možností, dokopy môžeme veľa. No ten prvý krok je prevziať osobnú zodpovednosť. A aj preto tu teraz sedím v tričku, lebo do práce som dnes prišiel na bicykli.

 

Som vedec a viem, aká obrovská dynamika nových objavov existuje dnes vo vede. Státisíce vedcov po celom svete chodia každý deň do práce, aby skúmali nové veci - skúšajú a posúvajú hranice poznania. Preto si myslím, že v boji s klimatickou zmenou nie je všetko stratené, a že v tomto úsilí budú veda a vedci kľúčovými spojencami. A aj preto podpisujem naše spoločné vyhlásenie:  

„Ako vzdelávacie a vedecké ustanovizne, ktorých poslaním je prispievať k rozvoju vzdelanosti a vedy, ako aj k rozvoju celej spoločnosti, cítime zodpovednosť za stav našej planéty. Rozhodli sme sa preto podporiť všeobecnú štrajkovú výzvu a prispieť k prebudeniu nielen našich študentov a mladých ľudí, ale aj všetkých obyvateľov tejto krajiny. Klimatickú zmenu a jej prejavy už nie je možné spochybňovať, ani podceňovať.“ 

Graf: Podiel prirodzených faktorov (modrá čiara) a človekom podmienených príčin (žltá čiara) na raste priemernej globálnej teploty