Prejsť na obsah
Digitálny archív

Pre záujemcov o dejiny slovenskej techniky sme prostredníctvom archívneho portálu Vademecum zverejnili pamätnicu k desiatemu výročiu školy založenia školy 10 rokov SVŠT, študijné programy do roku 1970 a časopis Technika do roku 1991. Odkaz na stránku digitálneho archívu je http://archiv.vm.stuba.sk/vademecum/. Prejdite na možnosť „prechádzať a hľadať“, otvorte priečinok „fondy, zbierky a knižnica“ a spomenuté digitalizované dokumenty nájdete v priečinku „Knižnica Archívu STU“, ktorý je vedený ako položka č. 13. Ak sa Vám na monitore zobrazí 12 a menej položiek, na ďalšiu stránku sa dostanete pomocou dvojitej šípky smerom vpravo, ktorá sa nachádza pod zoznamom zobrazených položiek.