Prejsť na obsah
Verejnosť

Otázka: Kde nájdem stránku "Často kladené otázky [logá]"?
Odpoveď: Na "http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=5640"

Otázka: Môžem použiť logo napr. z naskenovaného dokumentu, alebo napr. z MS Word-u?
Odpoveď: Nie, logá a iné grafické prvky sa nesmú reprodukovať z iných zdrojov, iba z predchádzajúcej stránky, odkiaľ si ich stiahnete.

Otázka: Ako si stiahnem logo do svojho počítača a vložím do dokumentu (.docx, .pptx, .xlsx, ...)?
Odpoveď: Na stránke s príslušnými logami požadovaný ZIP súbor kliknite pravým tlačidlom a príkazom "uložiť" ho uložte do Vášho počítača. Stiahnutý ZIP rozbaľte napr. cez program WinZip. Čo sa týka vkladania do dokumentov MS Office (MS Word, MS Excel a pod.), logo vložíte cez "vložiť obrázok" (vyberte z priečinka PNG) s názvom, ktorý si predtým pozriete v náhľade.

Otázka: Potrebujem logo v krivkách, aké to je logo a prečo je to potrebné?
Odpoveď: Logo v krivkách nebude strácať na kvalite pri jeho zväčšení, zjednodušuje prácu s ním, zaberá menšiu kapacitu pamäte a je potrebné kvôli tlači. Logá STU a fakúlt v krivkách (vektoroch) majú koncovku PDF, preto treba používať prioritne (ak je to možné) tie. Nájdete ich po rozbalení ZIP súboru v priečinku PNG. Viac: Vektorová grafika

Otázka: PDF alebo PNG. Ktoré z nich teda použiť?
Odpoveď: Najprv sa pokúste použiť súbory typu PDF (krivky, vektory), je to najkorektnejší spôsob. Nakoľko PDF súbory pracujú s vektorovým formátom, proporcionálne zväčšovanie a zmenšovanie loga nie je problémom. Pri dodržaní grafického manuálu a grafických pravidiel si môžete byť istí správnou aplikáciou loga. Ak programy, do ktorých chcete logo umiestniť, formát PDF nepodporujú, použite logo (väčšinou ako "vložiť obrázok") vo formáte PNG, kde už treba dávať pozor na zmeny veľkosti a aj spôsob využitia, inak porušujete grafický manuál.

Otázka: Môžem logo ďalej prerábať? Potrebujem zmeniť niektoré farby a rozpätie bodov.
Odpoveď: Logá sa už v žiadnom prípade nesmú ďalej editovať, ich podoba vrátane farieb je konečná. Editácia je zásahom do autorských práv, registrácie lôg a porušili by ste grafický manuál.