accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
kozmické inžinierstvo
Kód:
184543
Stupeň štúdia:
2. stupeň, ISCED-F kód 767
Miesto uskutočňovania:
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 84104,Bratislava
Študijný odbor:
elektrotechnika, ISCED-F kód 0714
Typ študijného programu:
inžiniersky študijný program
Udeľovaný akademický titul:
inžinier (Ing.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
2 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 20
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 20
Počet prijatých v 2023/2024: 5
Počet prijatých v 2022/2023: 1

Odkazy