accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
pozemné stavby a architektúra
Kód:
16637
Stupeň štúdia:
1. stupeň, ISCED-F kód 665
Miesto uskutočňovania:
Stavebná fakulta, Radlinského 11, 81005,Bratislava
Študijný odbor:
stavebníctvo, architektúra a urbanizmus, ISCED-F kód 0732; 0730; 0731
Typ študijného programu:
bakalársky študijný program
Udeľovaný akademický titul:
bakalár (Bc.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
4 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 160
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 160
Počet prijatých v 2023/2024: 461
Počet prijatých v 2022/2023: 465

Odkazy