accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
architektúra
Kód:
16533
Stupeň štúdia:
2. stupeň, ISCED-F kód 767
Miesto uskutočňovania:
Fakulta architektúry a dizajnu, Námestie slobody 19, 81245,Bratislava
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus, ISCED-F kód 0731
Typ študijného programu:
inžiniersky študijný program
Udeľovaný akademický titul:
inžinier architekt (Ing. arch.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
2 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 100
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 140
Počet prijatých v 2023/2024: 112
Počet prijatých v 2022/2023: 111

Odkazy