accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
dizajn
Kód:
12912
Stupeň štúdia:
3. stupeň, ISCED-F kód 864
Miesto uskutočňovania:
Fakulta architektúry a dizajnu, Námestie slobody 19, 81245,Bratislava
Študijný odbor:
umenie, ISCED-F kód 0212
Typ študijného programu:
doktorandský (umelecký) študijný program
Udeľovaný akademický titul:
doktor umenia (ArtD.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
3 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 3
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 3
Počet prijatých v 2023/2024: 2
Počet prijatých v 2022/2023: 3

Odkazy