accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
aplikovaná informatika
Kód:
12826
Stupeň štúdia:
3. stupeň, ISCED-F kód 864
Miesto uskutočňovania:
Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 6276/2, 84216,Bratislava
Študijný odbor:
informatika, ISCED-F kód 0610
Typ študijného programu:
doktorandský študijný program
Udeľovaný akademický titul:
doktor (PhD.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
3 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 15
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 15
Počet prijatých v 2023/2024: 16
Počet prijatých v 2022/2023: 9

Odkazy