accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent vie aplikovať nové procesy a vyvíjať nové technologické postupy, inovovať parametre kvality a nové technológie podľa konceptov definovaných marketingovým oddelením, zlepšovať kvalitu a výrobný proces na základe podnetov úseku kvality a úseku výroby.

Zručnosti

Absolvent dodržiava normy a legislatívne predpisy pri technologických postupoch. Absolvent je kreatívny pri inovácii technologických postupov so schopnosťou systematicky plánovať ich rozvoj.

Kompetencie

Absolvent je dôsledný a spoľahlivý pri riadení vedeckého a vývojového tímu. Nesie zodpovednosť za výsledky vlastnej práce a výsledky tímu. Je schopný pracovať samostatne, v tíme a tím aj viesť.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Všetci absolventi ŠO Strojárstvo, Študijného programu Strojárske technológie a materiály v doktorandskom stupni štúdia za posledné obdobie (2015 doteraz) sa uplatnili vo firmách a organizáciách ako napr. Slovnaft a. s., Matador Vráble a. s., DPB, a. s., Mechani, s. r. o.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Nájde uplatnenie vo vedecko-výskumných aj pedagogických organizáciách a funkciách v podnikoch strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, v hodnotiteľských a technicko-manažérskych službách, vo sfére riadenia, technickej kontroly a riadenia kvality.

Príklady úspešných absolventov

Ing. Peter Šiška, PhD. ( konateľ firmy GIA Slovakia s r. o. ) Ing. Tomáš Hlava, PhD. ( vecúci výskumu, projektový manažér firmy Automotive, Vráble)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora