accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
priemyselné manažérstvo
Kód:
114755
Stupeň štúdia:
3. stupeň, ISCED-F kód 864
Miesto uskutočňovania:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 , 91724,Trnava
Študijný odbor:
strojárstvo, ISCED-F kód 0715
Typ študijného programu:
doktorandský študijný program
Udeľovaný akademický titul:
doktor (PhD.)
Forma štúdia:
externá
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
5 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 4
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 4
Počet prijatých v 2023/2024: 4
Počet prijatých v 2022/2023: 3

Odkazy