accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Kód:
11173
Stupeň štúdia:
1. stupeň, ISCED-F kód 665
Miesto uskutočňovania:
Strojnícka fakulta, Námestie slobody 17, 81231,Bratislava
Študijný odbor:
kybernetika, ISCED-F kód 0610
Typ študijného programu:
bakalársky študijný program
Udeľovaný akademický titul:
bakalár (Bc.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
3 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 55
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 55
Počet prijatých v 2023/2024: 59
Počet prijatých v 2022/2023: 69

Odkazy