accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
priestorové plánovanie
Kód:
104573
Stupeň štúdia:
2. stupeň, ISCED-F kód 767
Miesto uskutočňovania:
Ústav manažmentu STU, Vazovova 5, 81243,Bratislava
Študijný odbor:
priestorové plánovanie, ISCED-F kód
Typ študijného programu:
inžiniersky študijný program
Udeľovaný akademický titul:
inžinier (Ing.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
anglický jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
2 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 5
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 5
Počet prijatých v 2023/2024:
Počet prijatých v 2022/2023:

Odkazy