accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
automobily a mobilné pracovné stroje
Kód:
104456
Stupeň štúdia:
1. stupeň, ISCED-F kód 665
Miesto uskutočňovania:
Strojnícka fakulta, Námestie slobody 17, 81231,Bratislava
Študijný odbor:
strojárstvo, ISCED-F kód 0700
Typ študijného programu:
bakalársky študijný program
Udeľovaný akademický titul:
bakalár (Bc.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
3 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 170
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 170
Počet prijatých v 2023/2024: 100
Počet prijatých v 2022/2023: 119

Odkazy