accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Kód:
104433
Stupeň štúdia:
3. stupeň, ISCED-F kód 864
Miesto uskutočňovania:
Strojnícka fakulta, Námestie slobody 17, 81231,Bratislava
Študijný odbor:
kybernetika, ISCED-F kód 0610
Typ študijného programu:
doktorandský študijný program
Udeľovaný akademický titul:
doktor (PhD.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
4 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 2
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 2
Počet prijatých v 2023/2024:
Počet prijatých v 2022/2023: 2

Odkazy