accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Kód:
104410
Stupeň štúdia:
2. stupeň, ISCED-F kód 767
Miesto uskutočňovania:
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 81219,Bratislava
Študijný odbor:
elektrotechnika, ISCED-F kód 0713
Typ študijného programu:
inžiniersky študijný program
Udeľovaný akademický titul:
inžinier (Ing.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
2 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 15
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 15
Počet prijatých v 2023/2024: 10
Počet prijatých v 2022/2023: 11

Odkazy