accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...
Názov:
robotika a kybernetika
Kód:
104364
Stupeň štúdia:
3. stupeň, ISCED-F kód 864
Miesto uskutočňovania:
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 81219,Bratislava
Študijný odbor:
kybernetika, ISCED-F kód 0610; 0714
Typ študijného programu:
doktorandský študijný program
Udeľovaný akademický titul:
doktor (PhD.)
Forma štúdia:
denná
Jazyk štúdia:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
3 roky
Kapacita študijného programu:
Plánovaný počet uchádzačov v 2023/2024: 7
Plánovaný počet uchádzačov v 2022/2023: 7
Počet prijatých v 2023/2024: 5
Počet prijatých v 2022/2023: 5

Odkazy