Prejsť na obsah
Uchádzači

Študenti počas vyučovania

1. ATRAKTÍVNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

2. SKVELÁ PRÁCA A DOBRÝ PLAT

 • absolventi STU, majú najvyššie platy a podľa štatistík personálnych agentúr patria medzi najžiadanejších na trhu práce
 • absolventi STU obsadzujú každoročne top priečky populárnych ankiet ako IT osobnosť roka či Top manažéra roka

Poradie vysokých škôl podľa výšky priemerných príjmov absolventov  (viac ako 900 €)

 

Priemerné príjmy absolventov VŠ

Názov školy

Príjem v 2. roku od ukončenia štúdia

Príjem vo 4. roku od ukončenia štúdia

Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 158 € 1 480 €
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 097€ 1 452 €
Univerzita Komenského v Bratislave 1 006 € 1 267 €
 

Zdroj: MŠVVaŠ SR, Profesia.sk

 

3. POBYTY V ZAHRANIČÍ

 • každý študent či študentka môže vycestovať na študijný pobyt či stáž, predovšetkým v rámci Erasmus +,  alebo s pomocou študentských organizácií ako sú napr. BEST či IAESTE

 

4. ŠPIČKOVÝ VÝSKUM A VZDELÁVANIE

 • aktívne zapájanie študentov do výskumu a tvorivej činnosti, študenti sa môžu stať spoluautormi patentov, vynálezov či úžitkových vzorov
 • možnosť pracovať v špičkových laboratóriách vybudovaných spoločne s firmami z praxe (napr. Eset , Accenture a ďalšie), alebo  v  nových laboratóriach  zameraných na  top výskumné oblasti  - informačná bezpečnosť, internet, elektronika, fotonika, robotika, nanotechnológie, biotechnológie, materiálový výskum, dizajn, bezpečnosť a ekologické parametre stavieb, stroje a informatizácia výrobných procesov
 • študenti STU majú k dispozícií plnú verziu MATLABu pre svoj výskum a záverečné práce, môžu bezplatne absolvovať certifikované kurzy
 • STU je najlepšou slovenskou technickou univerzitou, ako vyplýva z medzinárodných rebríčkov univerzít.

5. ZREKONŠTRUOVANÉ INTERNÁTY S NAJRÝCHLEJŠÍM PRIPOJENÍM

 • kompletne obnovované internáty s  najrýchlejším pripojením na internet na Slovensku (1-10 GB) cez Ynet a IKMG
 

6. BOHATÝ  ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT A VOĽNÝ ČAS  

 • široké možnosti hlavného mesta vo   využití voľného času, zábava, šport, kultúra, či brigády
 • folklór, vážna hudba alebo zborový spev v umeleckom súbore VUS Technik STU

7. PODPORA START-UPISTOV

8. ROZVRH, ZNÁMKY I UČEBNICE ONLINE

 • u nás podávate prihlášku už iba elektronicky, netreba tlačiť papiere
 • máme najlepší unvierzitný online systém, umožňuje študentom zostavenie rozvrhu, výber termínov skúšok, zápočtov cez internet, konzultácie s vyučujúcimi unvierzitným emailom.
 • publikácie a skriptá vydané v univerzitnom Vydavateľstve Spektrum sú študentom v AIS (akademickom informačnom systéme) rovnako dostupné bezplatne online 

9. VEĽKÝ VÝBER ŠTIPENDIÍ

 • viac ako 3 milióny eur ročne rozdelí STU  študentom prostredníctvom štipendií 
 • Štipendium na STU môžu dostať študenti, ktorí strávia časť štúdia v zahraničí. Rovnako ho môžu dostať študenti vybraných študijných odborov.
 • Slovenská technická univerzita odmeňuje štipendiami aj dobré študijné výsledky či výsledky vo vede, výskume a umení.
 • Študenti z nízkopríjmových rodín majú nárok na sociálne štipendiá.

10. MNOŽSTVO  ŠPORTOVÍSK

 • Slávia STU, plavárne, telocvične, fitness centrá, lyžovanie, splavy, atletická dráha, volejbal, basketbal, tenis, strelnica, lezecká stena, športové štipendia (Šport STU)

A kde sa môžeš dozvedieť ďalšie informácie?

A podaj si k nám prihlášku :-) eprihláška tu