Prejsť na obsah
STUBAčik

Začiatok školského roka 2020/2021 je spojený s usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID-19.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Dokumenty týkajúce sa otvorenia a organizácie vzdelávania a výchovy v materských školách

Zákonný zástupca v prvý deň nástupu do materskej školy prinesie vyplnené a podpísané dokumenty:

Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní

Semafor pre materské školy