Prejsť na obsah
STUBAčik

Vážení rodičia,

Prevádzka materskej školy bude od 01.07.2021 do 31.07.2021 a v dňoch 30.a 31.08.2021 prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov, ako aj prerušenia prevádzky MŠ Vazovova, ktorá je dodávateľom stravy.

Prevádzka bude opätovne odnovená od 02.09.2021.