Prejsť na obsah
STUBAčik

Vážení rodičia,

Vzhľadom k rozhodnutiu pandemickej komisie a ministra školstva bude naša Materská škola v riadnej a pôvodnej prevádzke od 08.02.2021.

Podmienkou pre návrat detí do škôl je negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov, nie starší ako 7 dní a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré si stiahnete z prílohy. Čestné vyhlásenie k 8.2-21.docx (17400)

 •  
 • V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ dňa 08.02.2021 rodičia zamestnancovi MŠ predložia:
 • Test o negatívnom výsledku na COVID-19 – nie starší ako 7 dní
 • PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Dieťa má v skrinke 2 náhradné rúška
 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní päť po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • V prípade otázok, týkajúcich sa konkrétne našej MŠ, napíšte mail na: stubacik@stuba.sk
 • pre ďalšie informácie v tejto CORONA pandémii naďalej sledujte oficiálnu stránku MŠVVaŠ SR: www.ucimenadialku.sk
 • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať 14 dní v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
 • Ak rodič nebol na teste, ministerstvo školstva odporúča nedávať dieťa do MŠ po dobu 14 kalendárnych dní.