Prejsť na obsah
STUBAčik

Začíname už 14.10.2020.

HÝB SA S NAMI! je tanečno-pohybová príprava formou moderného tanca hravo a zábavne.

Tanec sa považuje za prirodzený prostriedok na výchovu vôle a chrakteru, myslenia a fantázie detí. Výrazne prispieva k správnemu držaniu tela, ako aj k dobrému pohybovému vývoju.

Tanečná hodina prabieha priamo v materskej škole 1x týždenne (45minút) pod vedením interného lektora- Ivana Ciglanová.