Prejsť na obsah
STUBAčik

Začíname už 14.10.2020

Playtime (OUP) je 3-ročný kurz angličtiny pre deti predškolského veku, podľa modernej učebnice a metodiky PLAYTIME (OUP): Playtime Starter, Playtime A, Playtime B.

V Playtime (OUP) sa Vaše deti stretnú s detskými postavičkami Rocket, Star, Twig, Melody a opičkou Monkey, s ktorými prežívajú dobrodružstvá… Priamo v materskej škole s internými lektormi.

V našej materskej škole budú deti zaradené do úrovní:

1.skupina: úroveň Playtime A- lektor Františka Demčáková

2.skupina: úroveň  Playtime Starter- lektor Monika Khúlová

Playtime (OUP) využíva moderné prvky vzdelávania- informačné technológie.
V Playtime (OUP) je dôležitá interkaktívna spolupráca lektora s rodičmi prostredníctvom mailu a Facebooku. Online podpora pre rodičov- metodika Playtime (OUP) obsahuje veľa doplnkového online materiálu pre deti a rodičov, ktoré nájdete na: https://elt.oup.com/student/playtime/?cc=sk&selLanguage=sk.

Súčasťou výučby je pracovný zošit. Deti po každej hodine dostanú pracovný list na opakovanie doma.

Výučba prebieha 2x do týždňa; 1 “vyučovacia hodina” trvá 30 min. Počas prázdnin sa kurzy z dôvodu zníženej dochádzky detí do MŠ nekonajú.