Prejsť na obsah
Verejnosť

Aj keď sa priemerný vek prvorodičiek na Slovensku pohybuje okolo 28 rokov, nie je výnimkou, že niektoré ženy otehotnejú ešte počas štúdia na vysokej škole. Tehotenstvo im však nemusí nabúrať študijné plány a ukončiť štúdium.

Okrem tehotenského štipendia si môže študentka na STU požiadať aj o študentskú pôžičku. Navyše, ak spĺňa podmienky kladené Štipendijným poriadkom STU, vie k tehotenskému štipendiu dostávať aj motivačné.
Na STU môže študentka pre tehotenstvo požiadať o prerušenie štúdia, a to na dva roky. O prerušenie môže požiadať opakovane, najviac však dvakrát. Druhé prerušenie môže trvať najviac rok. V prípade, že je jeho dôvodom rodičovská dovolenka, môže trvať aj tri roky. Platí to aj pre študentov-otcov.
Študentka si tiež môže namiesto prerušenia štúdia vybrať aj individuálny študijný plán, ktorý jej na STU povoľuje dekan fakulty na základe písomnej žiadosti.

Prečítajte si viac:
https://zena.sme.sk/c/22963478/tehotenstvo-nemusi-znamenat-koniec-studia-na-vysokej-skole-ako-vedia-univerzity-pomoct.html