Prejsť na obsah
Verejnosť

V utorok 16. novembra o 13. hodine sa pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí začne Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík v súlade s platným Štatútom STU udeľuje študentom STU na tento deň od 12. hodiny rektorské voľno, pre študentov MTF STU platí od 9:45. Zamestnanci sa budú riadiť pokynmi nadriadených.

Hlavným organizátorom protestu je Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá ho iniciovala spoločne so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a s vysokoškolskými reprezentáciami - Radou vysokých škôl a Študentskou radou vysokých škôl. Udalosť podporuje aj Slovenská rektorská konferencia.

Ďalšie univerzity a organizácie, ktoré sa rozhodli protest podporiť:
- Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR
- Študentská rada Trnavskej univerzity
- Ekonomická univerzita v Bratislave
- Slovenská komora učiteľov
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Trnavská univerzita v Trnave
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- Univerzita J. Selyeho
- Technická univerzita vo Zvolene
- Akadémia umení v Banskej Bystrici.

Zodpovedný protest za slobodné univerzity má základnú myšlienku:

„My, zástupcovia slovenských vysokých škôl, deklarujeme záujem neustále sa zlepšovať, ponúkať svojim študentom najkvalitnejšie vzdelanie a podporovať zmysluplné reformy. Novela vysokoškolského zákona však dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by mohli úplne ovládnuť vysoké školy a ich majetok a blokovať všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989. Žiadame stiahnuť túto novelu, vrátiť sa k diskusiám a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a spomalenie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia.“

Organizačné pokyny:

Protest sa začína o 13. hodine pred budovou UK na Šafárikovom námestí v Bratislave. Od 12:30 sa budú priamo na mieste vydávať účastníkom nafúkané balóniky a nálepky na odev vo farbách protestu.

Po úvodnom privítaní sa účastníci vydajú na pochod po trase Štúrova - Námestie SNP - Poštová - Obchodná - Jánska - Námestie Slobody, kde z pódia postaveného pred budovou Fakulty architetúry a dizajnu STU odznejú príhovory. Po nich zaznie študentská hymna Gaudeamus Igitur. 

Bezpečnostné pokyny:

Cieľom protestu je pokojne a zodpovedne upozorniť na problém politizácie univerzít. Rešpektujte, prosím, všetky pokyny organizátorov a polície. Pri pochode dodržiavajte protipandemické opatrenia - rozostupy a prekrytie horných dýchacích ciest. Dôrazne odporúčame respirátory FFP2, budú k dispozícii aj od organizátorov. S možnými otázkami a problémami kontaktujte dobrovoľníkov v reflexných vestách alebo organizátorov v žltých vestách. 

Čo si vziať:

Vhodné transparenty (pozor na dlhšie tyče kvôli elektrickým vedeniam), vlajky, rapkáče, zvonce, bubny - podľa fantázie a vkusu. Farbami protestu sú žltá a čierna, ktoré symbolizujú výstrahu. Odporúča sa teplé oblečenie a teplá obuv. 

Parkovanie:

Osobné autá Eurovea, resp. Tyršovo nábrežie na petržalskej strane Dunaja. Pre autobusy sa odporúča parkovisko Osobný prístav (asi 400 mestrov od miesta začiatku protestu). 

Informácie aj na https://www.facebook.com/events/429818758766199/