Prejsť na obsah
Verejnosť

Na základe Uznesenia vlády SR č. 530/2014 sa s účinnosťou od 17.11.2014 pre vybrané kategórie cestujúcich vo vnútroštátnej preprave vo vlakoch osobnej dopravy, okrem komerčných IC vlakov, zavádza bezplatná preprava. Bezplatná preprava cestujúcich sa vzťahuje aj na študentov vysokých škôl (VŠ).

Bližšie informácie je možné získať na nasledujúcej stránke: http://www.preukazstudenta.sk/content/zavedenie-bezplatnej-prepravy-pre-studentov-vysokych-skol-od-17112014.