Prejsť na obsah
Verejnosť

  • V absolútnych číslach zaznamenala STU medziročne nárast prihlášok.
  • Mladí vnímajú význam štúdia informatiky a techniky pre svoju budúcnosť.
  • Pomohlo posilnenie matematiky na základných a stredných školách.
  • IT študijné programy by si zaslúžili výraznejšiu podporu.

V absolútnych číslach zaznamenala Slovenská technická univerzita v Bratislave medziročne nárast počtu prihlášok. A to po ukončení prvého i druhého kola prijímacieho konania.

Prihlasovanie v 1. kole prijímacieho konania končilo 31. 5., k tomuto termínu sa na STU prihlásilo 5190 uchádzačov, čo predstavuje nárast o 10 percent v porovnaní s predošlým rokom (4717 prihlášok). (Štatistika prihlásených na univerzity k 31.5.2018 na CVTI).  

Možnosť prihlásiť sa na STU v druhom kole skončila minulý týždeň, univerzita ku dnešnému dňu (21. 8. 2018)  eviduje 6 043 prihlášok, čo predstavuje medziročný nárast takmer šesť percent. (5 719 prihlášok predošlý akad. rok, údaj k 31.10.2017).

„Mladí ľudia pristupujú k výberu vysokej školy zodpovedne.  Sledujú, o aké pozície majú zamestnávatelia záujem. Študenti vnímajú,  že práve technika a  informatika im zabezpečí istotu dobrého pracovného miesta s vysokým platom. Naše skúsenosti ukazujú, že pri výbere školy zohľadňujú i vybavenie školy a laboratórií, spoluprácu s praxou a uplatniteľnosť absolventov. Študenti sa prestali techniky obávať aj zásluhou viacerých základných a stredných škôl, ktoré posilnili vyučovanie matematiky,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Potvrdzujú to i výsledky maturity a SCIO testov, ktoré vyžadujú pre prijatie fakulty STU. Tohtoročné testy a výsledky maturity z matematiky hovoria o lepšej pripravenosti uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Uchádzači tiež priložili viac diplomov či ocenení z olympiád, ŠVOČ či iných odborných súťaží.

Najväčší záujem prejavili uchádzači o štúdium informatiky. Z toho dôvodu Fakulta elektrotechniky a informatiky ani neotvárala v 2. kole študijný program Aplikovaná informatika (bolo možné sa prihlasovať na zvyšné bakalárske št. programy) a Fakulta informatiky a informačných technológií STU neotvárala 2. kolo vôbec. Medziročne narástol i záujem o štúdium na Stavebnej a Strojníckej  fakulte, Fakulte architektúry a Fakulte chemickej a potravinárskej technológie.

Nárast prihlášok mohlo ovplyvniť i to, že STU  tento rok výrazne zjednodušila prihlasovanie na štúdium. Ako jediná slovenská vysoká škola akceptovala len elektronickú prihlášku. Uchádzači nemuseli prihlášku ani prílohy posielať poštou.  Zlacnel i poplatok za materiálne zabezpečenie  prijímacieho konania.

Fakulta informatiky a informačnýc htechnológií STU

Rektori a dekani fakúlt so zameraním na informatiku rovnako ako firmy dlhodobo upozorňujú na potrebu podporiť IT študijné programy. "Zvýšenie kapacít vzdelávania informatikov musí byt naším spoločným záujmom. Digitalizácia, automatizácia, robotizácia, umelá inteligencia, internet vecí… Slovensko potrebuje výrazne viac takýchto odborníkov. Dlhodobo s partnermi upozorňujeme, že  je potrebné naviazať financovanie vysokých škôl na požiadavky praxe a uplatnenie absolventov. Nesmieme dopustiť, aby nám mladí ľudia zo Slovenska odchádzali. A teraz nehovorím len o študentoch, ale i o mladých učiteľoch na IT fakultách, ktorým vie priemysel ponúknuť  lepšie platy,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Fakulta chemickej a potravinarskej technologie