Prejsť na obsah
Verejnosť

V stredu 19. mája 2021 o 9:00 hod. sa uskutoční riadne zasadnutie Správnej rady STU (veľká zasadacia sieň rektora, R-STU).

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 40 odsek (5) sú zasadnutia správnej rady verejné.