Prejsť na obsah
Verejnosť

Sekcia akademických knižníc SAK pripravila dotazník, ktorý je venovaný vyhodnoteniu národného projektu NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom. Jeho cieľom je získanie spätnej väzby používateľov s portfóliom elektronických informačných zdrojov národného projektu NISPEZ. Dotazník je určený pre knihovníkov, učiteľov a výskumníkov, ako aj ostatnú odbornú verejnosť akademických knižníc slovenských vysokých škôl a jeho vyplnenie zaberie menej ako 10 minút.
Prístupný bude od 30. 3. – 17. 4. 2015 do 16 hod.

Výsledky dotazníkového prieskumu budú prezentované na záverečnej celoslovenskej konferencii o EIZ pre výskum a vývoj Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI. dňa 21. 5. 2015 v CVTI SR.

Dotazník je prístupný na:
http://docs.google.com/form/d/1ewAeR6YsewGJwKyrvz0TUCaor1tCKqz_iydmw6Dxc8/viewform