Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 10. 12. 2007 sa na Rektoráte STU na Vazovovej 5 v Bratislave uskutoční séria prednášok na tému Základy inovačných procesov prenosu poznatkov do praxe.

Začiatok seminára je o 8.00 hod. a ukončenie seminára je naplánované na 17.00 hod.
Seminár sa uskutoční v zasadacej miestnosti R STU na 1. poschodí. č. A 212.

Viac informácií nájete na plagátiku.

Okruhy tém:
- výskum ako motor rozvoja ekonomiky, úloha štátu a súkromného kapitálu, účastníci inovačného procesu,
- základné spôsoby komercializácie výsledkov výskumu,
- základné spôsoby ochrany duševného vlastníctva,
- problematika komerčných činností univerzity: stratégia, organizačné usporiadanie útvaru na rozhraní, účtovanie, ľudia a konflikty záujmov.