Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 25. 9. 2017 bola prorektorom STU pre  medzinárodné vzťahy a informačné technológie Pavlom Čičákom  a prorektorom   STU pre vzdelávanie Štefanom Stankom prijatá návšteva z Ukrajiny. Delegácia z Ukrajiny  bola zastúpená prorektorom  z Pryndiprovskej  štátnej akadémie stavebného inžinierstva  a architektúry  Mykolom Savytskym.    

Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu  o možnostiach štúdia na našej univerzite  a budúcej vzájomnej  spolupráci  medzi obomi  univerzitami. Na tomto bilaterálnom stretnutí sa zúčastnili aj  dekan Stavebnej  fakulty STU v Bratislave Stanislav Unčík a vysokoškolský pedagóg zo SvF STU v Bratislave  Stanislav Dukát  a vedúca útvaru medzinárodných vzťahov STU R.Mezeiová.