Prejsť na obsah
Verejnosť

Na pôde  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  prijal dňa 7.11.2017 prorektor pre vzdelávanie  doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.  návštevu z Lipeckej  štátnej   technickej univerzity (Rusko). Delegácia z Ruska bola zastúpená p. Marinou Matycinou, zástupkyňou dekana fakulty humanitne-sociálnych vied a práva a  p. Elenou Dolmatovou, riaditeľkou sekcie medzinárodnej  spolupráce. Na bilaterálnom stretnutí bol prítomný  aj atašé veľvyslanectva  Ruska na Slovensku p. Nikita Griščenko.

Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu  možností štúdia na oboch univerzitách a na budúcu vzájomnú  spoluprácu  medzi obomi  univerzitami. Na tomto bilaterálnom stretnutí sa zúčastnili aj  Mgr.  Mária Bednáriková, PhD., z oddelenia pre zahraničné projekty MTF STU,  vysokoškolský pedagóg zo SjF STU v Bratislave  prof. Ing. František Urban, CSc. a vedúca útvaru medzinárodných vzťahov STU Mgr. R.Mezeiová.