Prejsť na obsah
Verejnosť

Prorektor Montánnej university v Leobene, Rakúsko, pre zahranične vzťahy a infraštruktúru Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Peter Moser a Dr. Alfred Maier, vedúci Regionálneho inovačného centra pre suroviny pre východnú a juhovýchodnú Európu (Regional Innovation Center  for Raw Materials for East- and South-East Europe - RIC ESEE) navštívili dňa 19. septembra 2016 STU s cieľom identifikovať možnosti spolupráce v rôznych oblastiach a prekrývajúce sa výskumné zámery.

Delegáciu rakúskych hostí prijal rektor STU, profesor Robert Redhammer. Hostia predstavili svoju univerzitu, jej postavenie v Rakúsku, poslanie i aktivity orientované najmä na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium v montánnych a materiálových vedách.  Po úvodnom stretnutí nasledovali bilaterálne rokovania so zástupcami vedenia univerzity, s prorektormi Stanislavom Biskupičom a Oliverom Moravčíkom, a zástupcom UVP doc. M. Strémym, zamerané najmä na možnosti spolupráce v oblasti výskumných a inovačných  projektov v medzinárodných programoch, ako aj mobilitných výzvach. Dr. Maier predstavil KIC EIT RawMaterials projekt,  ako aj možnosti účasti na aktivitách projektu zo strany STU. Stretnutie bolo zavŕšené predbežnou dohodou oboch strán o spolupráci, ktorá bude  podporená v krátkom časovom  horizonte aj oficiálnym podpisom Memoranda o spolupráci a našej participácii v KIC EIT v blízkej budúcnosti.

Leobene     

 Zľava: Strémy, Moser, Redhammer, Maier, Moravčík, Biskupič   

Leoben

Leoben

Leoben

Leoben