Prejsť na obsah
Verejnosť
ud306MCH16.1.2006 o 9.00 sa začalo v učebni UD 306 na RSTU vzdelávanie "Seniori online". Projekt realizovaný Inštitútom celoživotného vzdelávania STU, zameraný na získanie, nadobúdanie a rozvoj počítačových znalostí a zručností pre seniorov, je finančne podporený dotáciou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a prebieha pondelok a utorok od 9.00 do 17.00 (okrem sviatkov) na STU Vazovova 5. Prihlásiť sa a začať chodiť je možné priebežne. Bližšie informácie  je možné získať na martina.charisova@stuba.sk alebo osobne u pani Charišovej, tel.: 02/57 29 45 26. Stránka projektu  obsahuje podrobnejšiu pozvánku aj prihlášku.