Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum kariérneho poradenstva STU v spolupráci s firmou NATEK i v akademickom roku 2009/2010 pripravilo pre všetkých študentov pravidelné konzultačno-poradesnké služby.
Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 19.10.2009 od 15.00 - 16.30 h v Aule D. Ilkoviča, na Mýtnej ul. 36, v Bratislave.
Na stretnutí sa dozviete, ako správne napísať motivačný list a pripraviť si skvelý životopis. Máte tiež možnosť dozvedieť sa viac o aktuálnej situácii na trhu pracovných možností v regióne Strednej Európy.