Prejsť na obsah
Verejnosť

Spoločnosť Siemens v tomto roku opätovne vyhlásila súťaž o najlepšiu diplomovú, doktorandskú a výskumnú prácu .

Študenti STU môžu svoju prácu prihlásiť vyplnením prihlášky . Prácu spolu s prihláškou je potrebné odovzdať na Útvare vzdelávania a starostlivosti o študentov R STU, Vazovova 5, Bratislava. Termín pre odovzdanie je do 31. júla 2008, kedy už práce musia byť zaslané do spoločnosti Siemens s.r.o.