Prejsť na obsah
Verejnosť

Albertina icome ponúka otvorené webináre zamerané na vedecké publikovanie a komunikáciu.

V roku 2020 sa konajú na podporu dištančného vzdelávania a samoštúdia:

Pozrite si zo záznamu všetky webináre zamerané na vedeckú komunikáciu, vedecké písanie v angličtine, publikačný proces, profesný rast, duševnú pohodu a granty.