Prejsť na obsah
Verejnosť

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o finančných a právnych pravidlách, podľa ktorých sa riadi program Horizont 2020. Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centier a zamestnanci účtovných oddelení.

Program podujatia nájdete v prílohe e-mailu alebo na našej web stránke http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/webinar-k-financnym-a-pravnym-otazkam-v-projektoch-h2020-30.6.2014.html?page_id=8729

Prihlasovanie:

https://attendee.gotowebinar.com/register/8672620424620632321